Inżynieria

Inżynierowie, na równi z ekonomistami, są osobami cieszącymi się najlepszymi możliwościami zatrudnienia. Wprawdzie branża finansowa oferuje wyższe wynagrodzenia, jednak zarobki inżynierów utrzymują się wciąż na bardzo zadowalającym poziomie. Pojęcie inżyniera może być definiowane na dwa sposoby, będąc przede wszystkim określeniem dla absolwenta wyższej uczelni technicznej, odpowiednikiem magistra, jest także stanowiskiem, funkcjonującym w wielu branżach, choć przeważnie łączonym z drugim członem, konkretyzującym zakres wykonywanych obowiązków, lub charakter działalności danej firmy lub instytucji. Niemniej jednak, podobnie jak w przypadku wcześniej wspomnianych kierunków ekonomicznych, uczelnie techniczne cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony kandydatów, ze względu na klarowne perspektywy zawodowe i wizje stosunkowo wysokich zarobków.

Przykładem stanowiska inżynieryjnego, o wysoce uściślonej charakterystyce wykonywanych obowiązków i wąskim obszarze działalności jest inżynier stacji bazowych, osoba zatrudniona w branży telekomunikacyjnej i odpowiedzialna za bieżącą obsługę stacji nadawczych, wykorzystywanych do przesyłu sygnału. Inżynier może zajmować się na przykład obsługą wykorzystywanego w stacji oprogramowania specjalistycznego, bieżącymi pracami naprawczymi i konserwacyjnymi sprzętu i komputerów, a także udzielaniem wsparcia technicznego dla pracowników stacji. Zarobki tego typu specjalisty będą zazwyczaj utrzymywać się na poziomie 3000 – 4000 złotych brutto miesięcznie, a główne wymogi kwalifikacyjne, najczęściej spotykane na rozmowach kwalifikacyjnych to konieczność posiadania dyplomu ukończenia politechniki na kierunku telekomunikacja, doświadczenie w obsłudze stacji bazowych, oraz dogłębna znajomość wykorzystywanego na jej terenie oprogramowania i sprzętu, oraz technik i standardów przesyłu danych.

Praca Inżynieria