Administracja biurowa

Administracja biurowa to branża, która skupia w sobie wiele stanowisk o dość ogólnym zakresie obowiązków, związanym z organizowaniem pracy biurowej firmy lub przedsiębiorstwa. Paletę dostępnych w tym sektorze rynku zawodów otwiera stanowisko sekretarki, fakturzystki i szeregu asystentów, wspierających codzienne prace personelu, zamyka zaś kadra kierownicza, oparta między innymi na stanowiskach kierownika ds. administracyjnych, ds. rejestracji, etc.

stnieje silne zróżnicowanie ponoszonej przez pracowników odpowiedzialności i obszaru przydzielonych im kompetencji, co bezpośrednio wpływa na ich zarobki. Sekretarka to osoba odpowiedzialna za bieżące organizowanie dnia pracy przełożonych, przeważnie każde spośród stanowisk kierowniczych posiada bezpośrednio sobie podporządkowane stanowisko sekretarki, która to osoba umawia spotkania, porządkuje dokumentację służbową, prowadzi korespondencję w imieniu przełożonego, czy wykonuje proste prace biurowe, z wykorzystaniem komputera, faksu, czy kserokopiarki. Zarobki na tym stanowisku sięgają 3000 złotych brutto, w zależności od wielkości firmy i stażu pracownika. Kwalifikacje niezbędne do objęcia stanowiska zazwyczaj ograniczają się do wymogu posiadania co najmniej średniego wykształcenia, kultury osobistej, umiejętności obsługi urządzeń biurowych i komputera, oraz zdolności organizacji stanowiska pracy. Stanowisko sekretarki często obsadzane jest osobami, uczęszczającymi na studia ekonomiczne w trybie zaocznym.

Na drugim biegunie znajduje się kierownik do spraw administracyjnych, osoba odpowiedzialna za koordynowanie i nadzorowanie całokształtu procesów, związanych z formalną stroną funkcjonowania firmy lub instytucji. Kierownik zarządza podległym personelem, kontroluje bieżące prace administracyjne, takie jak sporządzanie dokumentacji służbowej, czy kontaktowanie się z zewnętrznymi instytucjami kontrolnymi. Zarobki na tym stanowisku są ściśle uzależnione od charakteru prowadzonej przez firmę działalności oraz regionu, w którym funkcjonuje, stąd silne zróżnicowanie spotykanych pensji. Rozpoczynają się one do 5000 złotych brutto i sięgają nawet kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie. Kierownik może liczyć na służbowy telefon, przenośny komputer i samochód, a najczęściej stawiane przed kandydatami na to stanowisko wymogi to przede wszystkim konieczność posiadania wyższego wykształcenia ekonomicznego i wieloletniego doświadczenia w branży, na stanowisku kierowniczym.

Branża administracji biurowej oferuje szerokie możliwości zatrudnienia, przede wszystkim dla absolwentów kierunków ekonomicznych. Zarobki w tym sektorze rynku utrzymują się na średnim poziomie w przypadku stanowisk niższego i średniego szczebla, podczas gdy stanowiska kierownicze są opłacane na stosunkowo wysokim poziomie.

Praca Administracja biurowa